NOVO INGRESO 17-18
RESULTADO DO SORTEO QUE ADXUDICA AS PREZAS DE NOVO INGRESO NA ESCOLA. SORTEO PUBLICO REALIZADO O 6/07/2017.
Os/as interesados/as que aparecen co nome completo son os/as que obteñen praza. Os que constan como reserva pasarán a formar parte da lista de agarda que estará vixente ate marzo do 2018. Os representantes ausentes no sorteo manteñen o lugar adxudicado pero, por ausencia no mesmo, non obteñen praza. No caso de dúbida poñédevos en contacto co centro.

RESULTADO. LISTADOS :

SOLICITANTES NADOS ENTRE 2009 e 2001


 SOLICITANTES NADOS no 2010

 SOLICITANTES NADOS no 2011

 SOLICITANTES NADOS no 2012

 SOLICITANTES NADOS no 2013
 SOLICITANTES NADOS no 2014

Publicacións anteriores:


ABRESE O PRAZO  PARA SOLICITAR PRAZA DE NOVO INGRESO NA EMMM.

Do 1 ó 30 de Xuño recolleranse no Concello de 08:30h a 13:30h de Luns a Venres as solicitudes de praza para cursar estudos musicais.


Hai 3 bloques de ensino:

  • INICIACION MUSICAL A e B
  • FORMACION INSTRUMENTAL
  • MATERIAS SOLTAS e AGRUPACIONS anuais sen permanencia


Dada a limitación de prazas, os interesados empadroados no Concello de Moaña teñen prioridade sobre os demáis tal e como recolle o Regulamento do Servizo no seu artigo 46.

Unha vez remata o procedemento de matrícula interna publicaranse as vacantes ofertadas para Novo Ingreso, o día 5 De Xullo.

 O Sorteo realizarase o día 6 de Xullo e será necesaria a presenza dun representante por alumno/a (excepto en casos de primeiro grao de consanguinidade: pais-fillos)No seguintes recadros resúmese o procedemento. Recordade cumplimentar todos os datos necesarios:FE DE ERROS*  Onde pon "11 Xullo Publicación resultado final" quere decir: "12 de Xullo Publicación resultado final"

Onde pon "13 Set Elección horario clase instrumento" quere decir: "12 Set Elección horario clase instrumento"MODELO INSTANCIAPUBLICACION DAS PRAZAS OFERTADAS PARA NOVO INGRESO E AS BASES QUE REGULAN O FUNCIONAMENTO DO SORTEO DO DIA 6/07/17Bases da convocatoria de solicitude de praza.